(0)

Selecteer Regio

Tripalium, een initiatief van de Algemene Centrale, wil een oplossing voor belastend werk

Deze nieuwe denktank, met daarin wetenschappers, geneesheren, politici en vakbondsmensen, breken een lans voor het brugpensioen


Brugpensioen moet blijven bestaan

Arbeid brengt nog altijd sociale ongelijkheid met zich mee. Er moet volgens Tripalium iets gedaan worden aan de vele vormen van belastend werk. Brugpensioen afschaffen is zeker niet het goede antwoord.

In de nota van de formateur is er een onderdeel met als titel "Meer oudere werknemers aan het werk helpen", hierin kan je terugvinden dat de leeftijd van het brugpensioen moet opgetrokken worden. En ook de Europese Commissie liet in juni 2011 weten dat "de uitgaven die gepaard gaan met de vergrijzing moeten verminderen door de brugpensioenen aan te pakken en door de wettelijke pensioenleeftijd op de levensverwachting af te stemmen".

Deze doelstellingen worden enkel uit economisch oogpunt bekeken. Maar hoe zit het met de gezondheid van werknemers?  

Belastend werk

Belastend werk gaat over veel meer dan alleen over zware arbeid. Belastend werk brengt ook sociale ongelijkheid met zich mee. De levensverwaching van werknemers wordt immers beïnvloed door de aard van het werk dat ze uitvoeren. Laaggeschoolde mannen leven 18 jaar minder lang in goede gezondheid dan hoog geschoolde mannen. Voor vrouwen loopt dat verschil zelfs op tot 25 jaar.

Hoge werkdruk leidt tot stress. Daar heeft in België 1 werknemer op 2 last van. Meer nog, 3 werknemers op 4 in de leeftijdsgroep 50 - 55 jaar hebben minstens één chronische aandoening.

Weken en gezondheid

Tripalium verwerpt iedere blinde verlenging van de beroepsloopbanen. Binnen het debat van langer werken pleiten ze ervoor dat het brugpensioenstelsel behouden blijft. Meer zelfs, het brugpensioen moet opengesteld worden voor alle werknemers die het slachtoffer zijn van belastend werk. Het moet een recht blijven voor alle werknemers die niet langer voldoende gezond zijn om te blijven werken. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de ongelijke levensverwachtingen.  

Andere sites

Zoek op trefwoord

brugpensioen pensioenen vergrijzing

Terug Top