(0)

Selecteer Regio

Vlamingen en pensioenen

De KHLeuven heeft een onderzoek laten uitvoeren bij 750 Vlamingen tussen de 45 en 79 jaar. We geven je graag enkele resultaten mee.


Enkele algemene cijfers

 • 64,4 jaar is de leeftijd die de ondervraagden naar voor schuiven als de gemiddelde pensioenleeftijd.
 • 81% van de ondervraagden vreest dat er in de toekomst een probleem komt rond de betaalbaarheid van de pensioenen.
 • 66 % gelooft dat het wettelijke pensioen niet voldoende hoog zal zijn.
 • 98% wil dat de overheid extra maatregelen neemt.

Levensstandaard

 • Verwachte levensstandaard tijdens het pensioen:
  50% van denkt dat zijn levensstandaard lager zal zijn. 47% verwacht op hetzelfde niveau zal blijven. Een kleine 3% verwacht echter dat zijn levensstandaard zal stijgen.
 • Het wetttelijke pensioen zorgt voor voldoende inkomen:
  Hier is 65% van mening dat niet niet voldoende is. 23% doet hierover geen uitspraak (is dus neutraal zoals ze in het onderzoek zeggen) en 12% denkt dat het voldoende is.
 • Het belang van het wettelijk pensioen:
  Voor 46% van de ondervraagden zal het wettelijk pensioen het enige inkomen betekenen. Voor 51% blijft het ook het belangrijkste deel van het inkomen. Wat betekent dat 97% van de mensen afhankelijk zijn van dit wettelijk pensioen. Slechts voor 3% is dit wettelijke pensioen een extra inkomen.
 • Enkel een eerste pijler?
  Daarmee gaat 47% van de ondervraagden akkoord. 27% doet hierover geen uitspraak en 26% is hiermee niet akkoord.

Welke oplossingen kiest de Vlaming?

Wat schuiven Vlamingen naar voor als oplossingen of maatregelen?

 • Pensioensparen: 78%
 • Aankopen van de gezinswoning: 67%
 • Voldoende beleggen en of sparen: 33%
 • Afsluiten van een groepsverzekering: 30%
 • Extra onroerende goederen kopen: 14%
 • En nog eens 14% rekent op een erfenis.

De rol van de overheid

98 % wil dat de overheid extra maatregelen neemt.

De meest populaire maatregelen zijn een grotere actieve bevolking, waarbij ook nog eens extra naar 50-plussers gekeken wordt en de herverdeling van de uitkeringen.

De minst populaire maatregelen zijn het optrekken van de pensioenleeftijd en het innen van hogere bijdragen.

Hier zijn wel duidelijke verschillen te zien. Ambtenaren pleiten voor meer maatregelen die ervoor zorgen dat er een grotere actieve bevolking is, terwijl werknemers meer pleiten voor herverdeling van de uitkeringen. Dit laatste is niet zo populair bij gepensioneerden. Deze laatste, zijn samen met de zelfstandigen, voorstander van meer 50-plussers aan het werk te houden.

De grootste zorg voor hun oude dag

41% heeft schrik voor verlies van hun gezondheid. De tweede grootste zorg is het afhankelijk worden van anderen. Ruim 29% heeft hier schrik voor. Nog eens 14% heeft vooral schrik voor hun financiële toestand. Slechts 9% maakt zich helemaal geen zorgen.

De eigen woning

Ruim 80% van de ondervraagden in dit onderzoek bezit een eigen woning. Dat percentage ligt hoger dan het officiële gemiddelde, dat rond de 74% draait.

De helft van de ondervraagden met eigen woning, wil zijn eigen woning inzetten om zo meer financiële ruimte te hebben tijdens hun pensioen. Men denkt dat er 2/3 nodig is van het vrijgekomen geld voor de extra zorg die nodig is tijdens hun oude dag. De rest zou naar gewone consumptie-uitgaven gaan.

Andere sites

Zoek op trefwoord

pensioenen

Terug Top