(0)

Selecteer Regio

Wij willen werk en gezin beter combineren

De jongeren van Magik?, Joetz en Animo hebben op 1 mei een gezamenlijke boodschap. Ze voeren samen campagne!


Samenwerken

Op 1 mei komen traditioneel heel wat socialistische organisaties naar buiten. Ze betogen of feesten, want het is hét internationale feest van de arbeid. Ook de jongerenorganisaties koesteren die traditie altijd al. Vanaf dit jaar bundelen ze echter op permanente basis hun krachten onder www.maydayyouth.be. We kiezen jaarlijks samen een thema en zetten in inhoudelijke campagne op poten om mensen te informeren en te sensibiliseren. Magik? aka ABVV-jongeren, Joetz, de jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten en Animo, de jongerenbeweging van de sp.a zetten dit jaar de combinatie arbeid-gezin bovenaan op de agenda.

Werk en gezin, het moet beter, voor ons, en onze kinderen

Werk en gezin lijkt soms een onmogelijke combinatie. Ruim 10% van de Belgen krijgen werk en gezin echt niet gecombineerd. In vele gezinnen ligt de gezinszorg steevast op de schouders van de vrouw, en hiervoor ligt de soms zelfs wettelijke, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen aan de basis. Voor alleenstaande ouders is het 5 na 12. Zij lopen het grootste armoederisico van ons allen.
Dat heeft niet enkel rampzalige gevolgen voor de jonge ouders, maar ook voor hun kinderen.

Leven om te werken of werken om te leven?

Er wordt steeds meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt verwacht. Dit gebeurt meestal eenzijdig. Onder het mom van “de modernisering van de arbeidsmarkt” eisen werkgevers flexibiliteit van hun werknemers. Op dit ogenblik kan 47,7% van de vrouwen en 49,4% van de mannen echter zelf zelden of nooit een beroep doen op flexibiliteit in zijn/haar werkuren, bijvoorbeeld de begin- en/of eindtijd met één uur aanpassen. Dit kan beter. We vragen dat jonge ouders die flexibiliteit ook in hun voordeel kunnen aanwenden en dat dat wettelijk en collectief omkaderd wordt. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf hun kinderen naar de kinderopvang of de school brengen. Het moet bijvoorbeeld makkelijker zijn afspraken te maken over flexibele werktijden en overuren moeten ook makkelijker omgezet worden in rusttijd.

Regering en werkgevers beperken momenteel de mogelijkheden tot individuele arbeidsduurvermindering door te morrelen aan het tijdskrediet of het ouderschapsverlof en de aanmoedigingspremies hiervoor. Deze individuele mogelijkheden voor arbeidsduurvermindering moeten terug aangemoedigd worden en ook vormen van collectieve arbeidsduurvermindering moeten bespreekbaar zijn. Gezinnen krijgen zo meer ruimte naast het werk en creëren extra werkplaatsen. Een verhoging van de arbeidsduur zorgt er net voor dat de combinatie werk en gezin moeilijker te maken valt en mensen op termijn afhaken. Deze mogelijkheden moeten zowel voor vrouwen als voor mannen mogelijk zijn en het wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen maakt keuzes voor iedereen makkelijker.

Werkgevers moeten toch stilaan beseffen dat de aandacht voor een leefbare combinatie werk-gezin niet betekent dat de medewerker het werk zou verwaarlozen of dat een carrière niet meer aantrekkelijk zou zijn. Een werknemer die erin slaagt het gezinsleven op een positieve manier met een carrière te combineren, zal net extra gemotiveerd zijn. Geef iedereen dus de kans om een actieve rol binnen het gezin op te nemen.
Vooral jonge gezinnen krijgen vaak te maken met stress, tijdsnood en armoede. Het aantal uren ontspanning en rust voor de ouders daalt gevoelig met het aantal kinderen in het gezin en ligt niet toevallig het laagst bij 30- en 49-jarigen. Jongleren tussen een loopbaan en een gezin, het is echt een kunst. Wij vragen daarom snel maatregelen om de combinatie van werk en gezin leefbaar te maken.

Jonge ouders moeten het niet alleen doen!

Vrouwen spenderen gemiddeld ongeveer 10u meer per week aan huishoudelijke taken dan mannen. Dit onevenwicht kan weggewerkt worden en alle hulp daarbij is welkom. Gelijke arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot arbeidsduurverkorting voor vrouwen én mannen is de basis. Maar ook het systeem van de dienstencheques moet aantrekkelijker worden voor gezinnen én de betrokken huishoudhulp. Een huishoudhulp biedt vele gezinnen de ondersteuning die ze nodig hebben en dit verdient een betere verloning. Zo is bijvoorbeeld de tussenkomst woon-werkverkeer voor hen onvoldoende.

De overheid moet ook meer investeren in de uitbouw van verschillende andere collectieve diensten. Scholen, kinderopvang en andere zorgdiensten zijn onvoldoende beschikbaar en flexibel bereikbaar, vooral in grote steden. Ze nemen ook een te grote hap uit het gezinsbudget. De uitbouw van deze collectieve diensten is voor alle gezinnen van groot belang en zorgt ook dat vooral alleenstaande ouders makkelijker kunnen werken en zo financieel minder kwetsbaar worden. Zij worden nu hard getroffen door de crisis.

Het moet plezant blijven

Wij kiezen op 1 mei 2013 voor een rechtvaardige arbeidsmarkt die werknemers waardeert en hen ook een gezin gunt. We leven niet om te werken, werken niet alleen om te leven. We willen aan beiden plezier beleven.

Wij vragen…

aan werkgevers
• Flexibiliteit moet van 2 kanten komen. Het moet ook een recht van werknemers zijn.
• Werk de loonkloof tussen mannen en vrouwen weg en we zijn al halfweg!

aan de verschillende overheden
• Alle mogelijkheden om collectieve én individuele arbeidsduurverkorting (tijdskrediet, ouderschapsverlof) te organiseren, moeten aangemoedigd worden, niet afgebouwd.
• Een hele reeks gemeenschapsdiensten (kinderopvang, huishoudhulp, onderwijs, openbaar vervoer) moet sterker en flexibeler uitgebouwd, praktisch en financieel toegankelijker voor iedereen en met een waardige verloning voor de betrokken werknemers.

aan alle mannen en vrouwen
• Een betere herverdeling van de huishoudelijke taken is meestal mogelijk. Praat erover want aan meer gelijkheid werkt iedereen best mee!
• Wij lijsten mogelijkheden op die voor alle mensen beter zijn. Zet je mee achter onze eisen en sta ook zelf op je rechten (advies en hulp via vlaamsabvv.be)!
 

Contact

  • Coördinator ABVV-jongeren - Coördinator ABVV-jongeren - 02 289 01 54

Andere sites

Terug Top