(0)

Selecteer Regio

1 op 5 krijgt minder pensioen

Meer dan 45 jaar werken onvoldoende voor minister van Pensioenen. Nu vrijdag wil de minister van Pensioenen een maatregel doordrukken die desastreus is voor werknemers met een lange loopbaan die op het einde van hun carrière een periode ‘inactief’ zijn, die dus ziek of werkloos worden.


In de pensioenberekening wil minister Bacquelaine niet langer de 45 jaren laten meetellen waarin mensen het meest verdienden en die dus het meest opbrengen voor hun pensioen, maar de 45 eerste loopbaanjaren.

Op die manier beoogt de minister meer dan 100 miljoen te ‘besparen’. Hij neemt daarvoor pensioen af van mensen de aan hun carrière begonnen voor hun 20ste verjaardag en net voor de pensioenleeftijd ziek zijn of ontslagen worden. Terwijl deze mensen dus meer dan 45 jaar gewerkt hebben. Terwijl deze mensen vaak kortgeschoold zijn, geen aanvullend pensioen hebben, en dus aangewezen zijn op het wettelijk pensioen.

Minister Bacquelaine wou de impact van zijn voornemen niet laten analyseren. De sociale gesprekspartners wel. Volgens de pensioendienst zijn dit de gevolgen:

  • 35% van de mannen en 7% van de vrouwen zal hierdoor minder pensioen ontvangen. Minder vrouwen omdat zij sowieso al minder vaak een loopbaan van 45 jaar hebben;

  • De impact op de vrouwenpensioenen zal relatief veel hoger zijn aangezien vrouwen bijna de helft van de ‘besparing’ dragen op hun veel lager pensioen;

  • Pensioenen die vandaag tussen de 1042 en 1249 euro per maand liggen, zullen dalen met 65 euro per maand (bruto). Vanaf een pensioen van 1250 euro zullen gepensioneerden al gauw zo’n 100 euro per maand verliezen.

Werknemers die ontslagen werden, ook diegenen die onder een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vallen (brugpensioen), krijgen nu al maandelijks tientallen euro’s minder pensioen omwille van eerdere beslissingen. Beseft de minister dat zij er niet voor kozen om ontslagen te worden? Realiseert de minister zich dat diegenen met een lange carrière nog minder pensioen zullen ontvangen met de maatregel die hij vrijdag wil doordrukken?

Mensen die ziek zijn of ontslagen worden op einde van hun carrière minder pensioen gunnen terwijl ze al van voor hun 20ste verjaardag aan de slag zijn… Of anders gezegd: beknibbelen op de pensioenen van mensen die ziek worden eens ze de 60 zijn gepasseerd, of op die leeftijd ontslagen worden. Welke visie schuilt er achter dit beleid?

Diezelfde vraag kunnen we ook stellen voor de ‘hervorming’, lees beperking, van de gelijkgestelde periodes die ook op de agenda staat van de Ministerraad nu vrijdag.

Alle maatregelen die de minister van Pensioenen neemt, verminderen het pensioenbedrag, met name van de nu al laagste pensioenen.

In plaats van centen af te nemen van gepensioneerden, raadt het ABVV de minister aan om onder meer het minimumpensioen te verhogen. Dit bedraagt nu immers nog geen 1.200 euro voor iemand die iemand die 45 jaar gewerkt heeft.

Zoek op trefwoord

pensioenen

Terug Top