(0)

Selecteer Regio

Onbelast bijverdienen: de regering moet haar huiswerk fundamenteel bijsturen

De regering nam kennelijk een beslissing over de modaliteiten van het onbelast bijverdienen uit haar zomerakkoord (500 euro per maand onbelast bijverdienen). De maatregel dreigt heel wat kwalijke effecten te hebben. Het ABVV eist dat regering en parlement dit grondig bijsturen.


Via de pers vernemen we dat de regering verdere invulling geeft aan haar intenties inzake onbelast bijverdienen. Opnieuw is verwarring troef. Minister Peeters liet al verstaan dat de lijst niet definitief is en dat bijverdienen in de gehandicaptenzorg wordt toegevoegd. Minister De Block liet dan weer verstaan dat ook werklozen voor een aantal activiteiten in aanmerking komen…

Deze maatregel zit volledig scheef

  • Het is de zoveelste maatregel van deze regering waardoor de overheid en de sociale zekerheid inkomsten zullen derven.
  • Wie in het systeem stapt, zal netto bijverdienen maar geen sociale rechten opbouwen en dus ook geen pensioenrechten.
  • De beschermingsmaatregelen die vandaag bestaan voor werknemers zijn niet van toepassing op vrijwilligers die werken in dit nieuwe statuut. Hoe wordt de ‘bijverdiener’ beschermd tegen gevaarlijk werk en tegen ongevallen? Hij/zij is  volledig op zichzelf aangewezen.
  • De regering organiseert de concurrentie met de reguliere en gekwalificeerde tewerkstelling, bijvoorbeeld in de zorg- en welzijnssector (kinderopvang, bejaardenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg…) en met de dienstenchequesector.
  • De maatregel richt zich in eerste instantie tot wie al werk heeft (of gepensioneerd is) terwijl de focus zou moeten liggen op werk voor wie werkloos is.
  • Ze werkt halfslachtige maatregelen uit voor de platformeconomie. Voorafgaande erkenning van de platformen is op zich positief, maar is verre van voldoende: hoe zit het met verzekeringen en arbeidsongevallen? Welke verantwoordelijkheid hebben de platformen ten opzichte van de betrokken werknemers?...

Als ABVV eisen we dat de regering haar plannen grondig bijstuurt. En dit in overleg met de sociale gesprekspartners. In het recente advies van de CRB/NAR over digitalisering en deeleconomie hebben alle sociale gesprekspartners levensgrote vragen gesteld bij de regeringsplannen, omwille van de deloyale concurrentie (en gevolgen op tewerkstelling) die hierdoor in het leven wordt geroepen.

Terug Top