(0)

Selecteer Regio

bereken je opzegperiode online

Het ABVV heeft een berekeningsmodule ontworpen waarmee je jouw opzegperiode kan berekenen. Eens proberen?
De nieuwe opzegregeling voor arbeiders en bedienden is ingewikkeld, maar wij hebben alles in 1 unieke module gestopt zodat je jouw opzeg online kan berekenen.


Het ABVV, al zijn vertegenwoordigers en delegees, zijn elke dag in de weer om ontslagen te vermijden. En wanneer een ontslag onvermijdelijk is, zetten we alles in het werk om het drama te verzachten en zoeken we naar oplossingen die werknemers het best beschermen en begeleiden we hen verder.

Om werknemers over hun rechten te informeren heeft het ABVV een berekeningsmodule ontwikkeld die ontslagen werknemers toelaat om online hun opzegtermijn en opzegduur te berekenen. Met de harmonisatie van de statuten geldt er bij ontslag nog slechts één enkele regeling voor de opzegtermijn van arbeiders en bedienden, voor de nieuwe maar ook voor de bestaande contracten. De nieuwe berekeningswijze is erg ingewikkeld, maar wij hebben alles in 1 unieke berekeningsmodule gestopt op www.abvv.be/opzeg.

Deze module:

  • berekent het aantal dagen/maanden/weken opzeg en
  • de theoretische periode van datum tot datum van ofwel de te presteren opzeg ofwel de periode gedekt door de opzegvergoeding en 
  • het aantal weken gedekt door een ontslagcompensatievergoeding of 
  • geeft aan of de werknemer recht heeft op een ontslaguitkering (de vroegere crisispremie).

De berekening kan gemaakt worden voor ontslagen uitgaande van de werkgever in 2014, ook bij brugpensioen, zowel voor de privésector als voor contractuelen in de publieke sector.

Natuurlijk behoudt de werknemer de mogelijkheid om een betere opzegregeling met zijn werkgever te onderhandelen.

Bereken je opzeg online

ABVV-Toolbox: berekeningsmodules en meldpunten

Terug Top